بلیط پرواز مشهد به نجف

پرواز مشهد به نجف برای تاریخ 95/10/27 روز دو شنبه ساعت 15:15 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 531,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به نجف , قیمت مناسب , پروازی مطمعن