بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۷ روز یکشنبه ساعت ۱۱:۴۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۲۱۱,۸۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه, قیمت مناسب , پروازی مطمعن