بلیط پرواز مشهد به کرمانشاه

پرواز مشهد به کرمانشاه برای تاریخ 95/09/04 روز پنج شنبه ساعت 12:35 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 231,000 هزار تومان می باشد.

پرواز مشهد به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن