بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/11/06 روز چهار شنبه ساعت 15:45 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 411,000 تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن