بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز چارتری عراق ۴ دی ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۱۰/۱۹ روز یک شنبه ساعت ۲۳:۰۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت ۶۰۹,۵۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن