بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/10/19 روز یک شنبه ساعت 23:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 609,500 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن