بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ روز دو شنبه ساعت ۱۱:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۵۱۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن