بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 528,700 تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن