بلیط پرواز نجف به مشهد

بلیط هواپیما سیستمی ۱ آذر ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۶ روز سه شنبه  ساعت ۱۱:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۵۱۳,۳۸۸ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن