بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز چارتری عراق ۲۳ آذر ۱۳۹۵

پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۵/۱۰/۰۸ روز چهار شنبه ساعت ۱۱:۱۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۴۱۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن