بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/11/05 روز سه شنبه ساعت 21:30 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان با قیمت 411,000 تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن