بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 18:45 شب با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 511,000 تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن