بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز چارتری عراق ۲۲ دی ۱۳۹۵

پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۵/۱۱/۰۷ روز پنج شنبه ساعت ۱۸:۴۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۵۱۱,۰۰۰ تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن