بلیط پرواز نجف به تهران

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۴ روز یکشنبه  ساعت ۱۸:۱۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۵۲۱,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن