بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز نجف به تهران برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 18:15 شب با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 521,200 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن