بلیط پرواز نجف به مشهد

بلیط هواپیما سیستمی ۳ آذر ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۸ روز پنج شنبه ساعت ۱۱:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۶۰۴,۳۲۵ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن