بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز چارتری عراق ۲۸ آذر ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۱۰/۱۳ روز دو شنبه ساعت ۱۱:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۶۱۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن