بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز چارتری عراق ۱ دی ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۱۰/۱۶ روز پنج شنبه ساعت ۱۳:۳۰ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت ۵۹۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن