بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ 95/10/16 روز پنج شنبه ساعت 13:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت 591,000 هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن