بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز چارتری عراق ۱۳ آذر ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۸ روز یک شنبه ساعت ۱۴:۰۰ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت ۵۲۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن