بلیط پرواز نجف به مشهد

پرواز چارتری عراق ۲۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز نجف به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۴ روز یکشنبه  ساعت ۰۹:۳۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۵۱۱,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن