بلیط پرواز کرمانشاه به اهواز

پرواز کرمانشاه به اهواز برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۲ روز دو شنبه ساعت ۱۸:۰۵ شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۷۶,۶۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به اهواز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن