بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۱ آذر ۱۳۹۵

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۶ روز سه شنبه  ساعت ۱۸:۵۰ شب با پرواز شرکت هواپیمایی قشم ایر با قیمت ۲۵۱,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن