بلیط پرواز کرمانشاه به تهران

بلیط هواپیما سیستمی ۲۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز کرمانشاه به تهران برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۴ روز یکشنبه  ساعت ۰۷:۱۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۱۱۸,۳۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن