بلیط پرواز کرمانشاه به مشهد

بلیط هواپیما سیستمی ۲ آذر ۱۳۹۵

پرواز کرمانشاه به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۷ روز چهار شنبه  ساعت ۰۹:۰۰ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت ۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز کرمانشاه به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن