بلیط پرواز کیش به شیراز

پرواز کیش به شیراز برای تاریخ 95/10/19 روز یک شنبه ساعت 16:30 بعد ازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 125,100 هزار تومان می باشد.

پرواز کیش به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن