بلیط پرواز کیش به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۶ آذر ۱۳۹۵

پرواز کیش به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۱ روز یک شنبه ساعت ۱۳:۰۰ ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت ۲۱۷,۴۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز کیش به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن