بلیط کرمان به مشهد برای ۷ شهریور

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری, بلیط هواپیما سیستمی ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

قیمت بلیط کرمان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۳۵۶۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز