بلیط کیش به رشت برای ۲۵ بهمن

بلیط هواپیما سیستمی ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز