بلیط کیش به ساری برای ۲۶ مرداد ۹۶

بلیط چارتر داخلی, بلیط چارتری ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

نرخ پرواز کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۵/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز