بلیط یزد به بندرعباس برای ۳۰ آبان

بلیط هواپیما سیستمی ۲۲ آبان ۱۳۹۶

قیمت بلیط یزد به بندرعباس برای تاریخ ۹۶/۸/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز