بیلط تهران به ایروان برای۱۱ اردیبهشت ۹۶

بلیط هواپیما سیستمی ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

قیمت بلیط تهران به ایروان (ارمنستان) برای تاریخ ۹۶/۲/۱۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۴۶۶۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و شش هزار تومان) و ۹۱۶۰۰۰ تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز