بلیط پرواز اصفهان به تهران

پرواز اصفهان به تهران برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 14:45 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 151,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن