بلیط پرواز اهواز به مشهد

بلیط هواپیما سیستمی ۶ آذر ۱۳۹۵

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۲۱ روز یک شنبه ساعت ۱۶:۱۰ غروب با پرواز شرکت هواپیمایی  آسمان با قیمت ۲۳۹,۲۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز اهواز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن