بلیط پرواز تهران به مشهد

بلیط مشهد چارتری ۱۶ آبان ۱۳۹۵

پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۱ روز دوشنبه ساعت ۱۴:۰۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی زاگرس با قیمت ۱۴۰,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن