بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ 95/11/07 روز پنج شنبه ساعت 12:15 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت 118,300 تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن