بلیط پرواز تهران به کرمانشاه

بلیط هواپیما سیستمی ۱۹ آبان ۱۳۹۵

پرواز تهران به کرمانشاه برای تاریخ ۹۵/۰۹/۰۴ روز پنج شنبه ساعت ۱۶:۵۰ بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت ۱۴۴,۸۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز تهران به کرمانشاه , قیمت مناسب , پروازی مطمعن