بلیط پرواز نجف به تهران

پرواز چارتری عراق ۲ آذر ۱۳۹۵

پرواز نجف به تهران برای تاریخ ۹۵/۰۹/۱۷ روز چهار شنبه  ساعت ۱۱:۱۵ صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آسمان با قیمت ۴۳۱,۰۰۰ هزار تومان می باشد.

پرواز نجف به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن