بلیط پرواز کیش به شیراز

پرواز کیش به شیراز برای تاریخ 95/10/16 روز پنج شنبه ساعت 15:45 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی کیش ایر با قیمت 108,500 هزار تومان می باشد.

پرواز کیش به شیراز , قیمت مناسب , پروازی مطمعن