فرم استرداد

فرم زیر را کامل وبه صورت صحیح تکمیل نمایید.مسئولیت ارسال اطلاعات اشتباه به عهده ی ثبت کننده می باشد.

پرداخت هزینه پروازهای کنسل شده ممکن است از ۴۸ ساعت تا ۱۴ روز متغییر باشد.

قبل از تکمیل کردن فرم جهت اطلاع از هزینه کنسلی با آژانس تماس بگیرید.

بعد از تکمیل کردن فرم جهت اطمینان از دریافت با آژانس تماس بگیرید.

کنسلی بلیط فقط در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری امکان پذیر میباشد و فرم هایی که خارج از ساعت اداری و یا در روزهای تعطیل ارسال شود معتبر نخواهد بود.

کلاسهای ارزان قیمت ذیل غیرقابل ریفاند واسترداد میباشند

لطفا توجه بفرمایید

ایران ایر کلاس    N

آسمان    کلاس    B

تابان     کلاس  U – H

قشم ایر  کلاس   N- R

کاسپین  کلاس L   نود درصد جریمه دارد

ماهان کلاس W  نود درصد جریمه دارد

 

نام / نام خانوادگی مسافر(الزامی)

موبایل (الزامی)

تلفن (الزامی)

تاریخ امروز (الزامی)

تاریخ پرواز (الزامی)

شماره پرواز (الزامی)

مبدا و مقصد (الزامی)

علت کنسلی (الزامی)

شماره کارت / 16رقمی (الزامی)

نام صاحب حساب (الزامی)

توضیحات

 شرایط و قوانین را مطالعه کرده و با آن موافقم.