بلیط پرواز اصفهان به تهران

پرواز اصفهان به تهران از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 17:20 شب با پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر با قیمت 123,600 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن