بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 95/09/10 روز چهارشنبه ساعت 17:00 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 150,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن