بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 95/09/16 روز سه شنبه  ساعت 19:00 شب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 181,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن