بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 95/09/01 روز دوشنبه ساعت 10:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 182,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن