بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 18:30 شب با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 197,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن