بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد از برای تاریخ 95/09/14 روز یکشنبه  ساعت 10:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 153,500 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن