بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 95/09/21 روز یک شنبه ساعت 11:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 181,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن