بلیط پرواز اصفهان به مشهد

پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 12:45 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی معراج با قیمت 166,750 هزار تومان می باشد.

پرواز اصفهان به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن