بلیط پرواز اهواز به مشهد

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 15:00 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی تابان با قیمت 291,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اهواز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن