بلیط پرواز اهواز به مشهد

پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 12:30 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین با قیمت 271,000 هزار تومان می باشد.

پرواز اهواز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن