بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/09/22 روز دو شنبه ساعت 13:50 غروب با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 107,100 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن