بلیط پرواز تبریز به مشهد

پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ 95/09/03 روز چهار شنبه ساعت 13:30 ظهر با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 271,000 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به مشهد , قیمت مناسب , پروازی مطمعن