بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/09/17 روز چهار شنبه  ساعت 15:30 بعدازظهر با پرواز شرکت هواپیمایی ایران تور با قیمت 134,400 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن