بلیط پرواز تبریز به تهران

پرواز تبریز به تهران برای تاریخ 95/09/18 روز پنج شنبه ساعت 08:00 صبح با پرواز شرکت هواپیمایی آتا با قیمت 127,900 هزار تومان می باشد.

پرواز تبریز به تهران , قیمت مناسب , پروازی مطمعن